Fønixgården Struer Kommune
Lydhaven
Aktiviteter

Bevægelse og aktivitet er helt centralt for alle mennesker. Uden jævnlig kropslig aktivitet falder kroppen hen, sanser sløves, koordineringsevnen falder. Man bliver måske plejekrævende, og evnen til at bekæmpe sygdomme svinder ind.

På Fønixgården arbejdes der ud fra et ønske om at arbejde med sammenhængen med krop og sind. Mennesket forstås som en helhed af krop, følelse, tanke og handling, der indgår i sociale fællesskaber. Hele personligheden involveres i aktiviteterne, hvor det centrale er samspillet mellem den kropslige behandling, oplevelsen af kroppen, personligheden og ressourcerne. Målsætningen er at arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende.

Fønixgårdens aktivitetstilbud tage udgangspunkt i den enkelte borger, der hver har et individuelt ugeprogram, som tilgodeser den enkeltes særlige og aktuelle behov. I dette indgår praktiske, sociale, kreative og behandlingsmæssige tilbud såvel som motion og bevægelse.

Med udgangspunkt i mange års erfaring tilbydes en bred vifte af aktivitetsmuligheder som:

  • Gymnastik.
  • Gåture/udflugter.
  • Musik.
  • Ridning.
  • Sanseaktiviteter.
  • Svømning.
  • 5 dages ferietur om året.

Afhængig af borgers ønsker er vi åbne for at tilføje nye aktiviteter til listen – hvor vi lægger vægt på, at beboerne udvikler og vedligeholder deres individuelle kommunikationskompetencer, som er afgørende for den optimale trivsel og selvforvaltning.

Svømning mm.

Fønixgården

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 96 84 84 10

E-mail: fxg@struer.dk


VITA

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 51 59 32 96

E-mail: vita@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96