Fønixgården Struer Kommune
Fønixgården kontor
Fønixgården - Et godt sted at leve

Fønixgården er et hjem med plads til 24 voksne borgere med udviklingshæmning og funktionsnedsættelser. Alle beboerne har brug for omfattende socialpædagogisk støtte og omsorg samt sundhedsmæssig pleje.

Vores medarbejdere har en socialfaglig baggrund, og der er ansat socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter samt omsorgsmedhjælpere og plejehjemsassistenter for tværprofessionelt at kunne favne borgernes behov.

Borgerne bliver mødt anerkendende som unikke individer med hver deres særlige historie med den hensigt, at de skal opleve mest mulig livskvalitet. Det pædagogiske arbejde bliver planlagt konkret ud fra den enkelte borgers ønsker, ressourcer og behov. Der er fokus på den enkeltes mulighed for egen mestring og for at danne relationer.

Vi arbejder ud fra Center for Bo- og Dagtilbuds værdigrundlag med fokus på at skabe ”et godt sted at leve” ud fra en mangfoldig vifte af socialpædagogiske tilgange og metoder. Vi vægter
især arbejdet i teams og med kontaktpædagogordning højt. Ligeledes er medbestemmelse er en vigtig del af beboernes dagligdag. Beboerne deltager i beboerrådsmøder hver 6. uge. Derudover deltager 2 beboerrepræsentanter i beboer/pårørenderådsmøde.

Vi er en del af Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune.

Omgivelserne - foto

Omgivelserne

Fønixgården er beliggende i udkanten af Bremdal, ca. 4 km fra Struer midtby. Der er tæt til natur, kun 800 m til Limfjorden. Bag Fønixgården er Bremdal hallen og Bremdal skole, med store grønne arealer.

Fønixgården består af 24 handicapboliger som danner en kvadratisk bygning med en stor sanse-gårdhave med pavillon, drivhus, sandkasse, gynge, bålhus, store udendørs musikinstrumenter og masser af flotte planter og træer. Der er en stor have på den anden side af parkeringspladsen hvor der bl.a. dyrkes rabarber og jordbær som kan sides og nydes i en lille oase.

De enkelte lejligheder har eget te-køkken integreret i stuen, et stort soveværelse og et stort badeværelse, der er udgang direkte til en lille terrasse ved hver lejlighed.

Der er tre fælles leveboenheder med køkken, spisestue og stue. I forbindelse hermed er der et personalekontor. Der er fælles vaskeri, aktivitetsrum og baderum med massagebænk og spabad. Uden om Fønixgården er der plantet frugtlund, lavet legeplads, stort bålhus, køkkenhave med kørestolsadgang.

Hertil er der Rødkælken, som er et aktivitestrum, med vandseng, musikanlæg og mulighed for at projicere beroligende billeder.

Vision

At skabe et godt sted at leve

Værdier, Organisation og Rammer

Vi arbejder ud fra Center for Bo- og Dagtilbuds værdigrundlag:

 • Ansvarlighed.
 • Trivsel og tillid.
 • God omsorg.
 • Respekt.
 • Engagement.

Læs mere om rammerne på Tilbudsportalen

Værdier og Organisation - billede

Pædagogikken på Fønixgården

På Fønixgården er der en klar, ensartet struktur og hver beboer har en kontaktperson. Der arbejdes ud fra anerkendte pædagogiske metoder med fokus på:

 • Almindelig Daglig Livsførelse (ADL).
 • Generel støtte.
 • Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkende Pædagogik (KRAP). Metoden bidrager til at vurdere borgerens forudsætninger, opstille mål for udvikling, planlægning og evaluering.
 • Kommunikation.
 • Konflikthåndtering.
 • Social støtte.
 • Specialiseret støtte.
 • Tegn til tale (TTT).
 • Neuropædagogik.

Pårørende og Samarbejde

Der afholdes kvartalsmøder, som fremmer samarbejdet på tværs mellem Fønixgården, beboere, personalet og pårørende. Se Beboer-pårørenderåd og Støtte-vennekreds for yderligere information.

Fønixgården

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 96 84 84 10

E-mail: fxg@struer.dk


VITA

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 51 59 32 96

E-mail: vita@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96