Fønixgården Struer Kommune
Annette Lumby Larsen 
Anne-Sofie Steen Jensen
Carina Johannesen
Helle Overgaard Jensen 
Katrine Kjærgaard Vig 
Lene Lyhne Vesterager 
Line Bilstrup Graversen 
Malene Mai Madsen
KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96