Fønixgården Struer Kommune
VITA

VITA er Struer Kommunes Dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er tale om et aktivitets– og samværstilbud under Servicelovens §104.  Denne paragraf omhandler opretholdelse eller forbedring af den enkelte borges personlige færdigheder eller livsvilkår.

Vores borgere er fysiske og psykiske udviklingshæmmede med tillægshandicaps som autisme, psykiatrisk overbygning, epilepsi, spasticitet m.fl.

Nogle af vores borgere sidder i kørestol, nogle har rollator, mens andre er mobile. Enkelte af vores borgere har ikke noget talesprog men udtrykker sig nonverbalt og ved hjælp af tegn-til-tale og piktogrammer.

Nogle af borgerne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje, påklædning, toiletbesøg, spisning og forflyninger.

På VITA arbejder der 27 borgere og vi er 9 fast personale. Personalegruppen er sat sammen af medhjælpere, pædagoger og ergoterapeuter.

Vores Dagtilbud har åbent i dagtimerne:

- Mandag: 08:30-14:00

- Tirsdag til fredag: 08:30-15:00

Vores borgere kommer bl.a. fra Midtbyens Botilbud og Fønixgården, som vi deler hus med, mens andre kommer hjemmefra.

Et andet dagtilbud består af et tilbud udarbejdet af Fønixgården. Det foregår i hjemlige og vante rammer.

 

 

Fønixgården

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 96 84 84 10

E-mail: fxg@struer.dk


VITA

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 51 59 32 96

E-mail: vita@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96