Aktiviteter

I Fønixgården helhedstilbud arbejder vi pt. ud fra temaerne: Udeliv, Krea, Sanser og Wellnes, Musik og Kommunikation samt Bevægelse.

De fysiske rammer og aktiviteterne

Vores indsatser i aktivitets- og samværstilbudsdelen sker i henhold til Servicelovens § 104. Vores udgangspunkt er altid at se sammenhængen mellem aktiviteter og målarbejdet for beboerne.

Der tages hensyn til den enkelte borger – både ift. Livsfase og dagsform, så hver dag så vidt muligt tilgodeser den enkeltes særlige og aktuelle behov.

Der kan være almindelige gøremål, som f.eks. personlige ADL-gøremål eller deltagelse i gøremål som f.eks. tømning af opvaskemaskine, håndtering af vasketøj ol.

Det kan også være indsatser ift. socialt samvær med f.eks. medbeboere, venner fra andre døgninstitutioner, besøg hos pårørende/netværk osv.Og så er der aktiviteter med forskellige hvor det grundlæggende tager afsæt i målarbejdet og definition af delmål for den enkelte borger, så den røde tråd bevares i indsatsen og vores helhedstilbud.

Der arbejdes med årshjul, hvor der er sæsonbetonede temaer, som lægges over de daglige teamer – det kan f.eks. være i forbindelse med jul, efterår eller  lignende. Temaerne vil jævnligt skulle udvikles og justeres hen af vejen for at kunne kvalificere indsatsen.

 Beboerne deltager med støtte fra medarbejdere i det omfang, de kan. Det kan være som aktiv, iagttagende eller passivt deltagende.

 De fysiske rammer for helhedstilbuddet kan både være det fælles opholdsrum/køkken i den afdeling, hvor borgeren bor – det fælles aktivitetscenter – det fælles sansehus Rødkælken – det fælles bålhus – og det kan også være udearealer omkring institutionen, på stranden eller i Humlum Hallen til gymnastik på tværs af institutioner.

 Aktuel aktivitetsramme for Fønixgården helhedstilbud

Som udgangspunkt starter alle dage med en sansemæssig påvirkning i form af en gåtur omkring kl. 9 for de beboere, der er klar, inden aktiviteterne starter kl 10.

Aktiviteter i løbet af ugen

Pædagogisk fokus

Indsats og træning omkring sensoriske og motoriske bevægelsesaktiviteter, øve praktiske og motoriske færdigheder omkring “at deltage i fremstilling af bålmad”, nærvær og fordybelse, bus-pædagogik med skærmning og tilbud i trygge rammer. Øve og træne opmærksomheden samt fastholdelse af fokus, at koble sig på initiativ og kunne være i et fællesskab under tydelig guidning og støtte.

Programforslag

Formiddag:

 • Bål (nogle hjælper med at skære mad ud, der er også plads til at nogle kan gå en tur / gå lidt til og fra )
 • Aktivitet i Rødkælken (boldspil, dans eller hvad man ellers kan finde på)
 • Seniorgruppe
 • Svømning

Eftermiddag:

 • Spille spil / perler / læse historier / bustur / andet.

Pædagogisk fokus

Indsats og træning f.eks. via proceptive tryk, fod- og håndmassage, velvære samt taktile tilbud samt sansemæssige påvirkninger i rolige/trygge omgivelser. Træning og vedligehold af balance, de store/små muskelgrupper samt opretholdelse af egen fysisk formåen. Kontakt med dyr som et alternativt. Fælles samvær og fællesoplevelser, at sidde tæt og være en del af en gruppe, dele opmærksomheden, det forudsigelige og trygge rum.

Programforslag

Formiddag:

 • Wellness i små grupper (når der kommer frisør til beboerne, er det en del af wellness)
 • Seniorgruppen
 • Ridning (for nogle beboere)
 • Fysioterapi

 Eftermiddag:

 • Biograf (der kan vælges imellem gamle danske film og tegnefilm/familiefilm)

Pædagogisk fokus

Indsats og træning omkring grov- og finmotorikken, sansemotoriske tiltag omkring at røre, mærke på fingre og krop, idéforslag og initiativ, at lykkes med en proces og få et resultat med sig, at kunne vise frem og være stolt over egen indsats. Optagethed over musikken og dens virkning på krop og sjæl, være i virkningen af musikken og dens rytme/genre, udfoldelse med kroppen og ikke så meget tænkningen i hjernen. Fysisk og mentale processer i at bruge kroppen aktivt.

Programforslag

Formiddag:

 • Krea
 • Musik
 • Seniorgruppen
 • Gymnastik (over middag)

 Eftermiddag

 • Musik

Pædagogisk fokus

Rutiner, øvelse og strukturer i et overskueligt miljø væk fra “det kendte”, at kunne stole på “stiladset” uden for det kendte miljø, de sansemæssige påvirkninger og træninger i et udemiljø med ujævnt terræn, måske et mere stimulifattigt miljø mhs. til relationer og sociale fællesskaber, effekten af at være ude og på tur (ferie-tanken)

Programforslag

Formiddag:

 • Tur ud af huset (dem, der har lyst, tager en tur til vandet / i skoven / på havnen / eller andre steder, går en tur og spiser frokost der (kan både være madpakker eller man kan købe noget) )
 • Musik og dans i Rødkælken
 • Seniorgruppen

 Eftermiddag:

 • Spille spil / perler / læse historier / bustur / andet.

Pædagogisk fokus

Indsatser og oplevelser ifb. med stimuli med mad og at arbejde i et køkken, at kunne deltage i at frembringe og dele, afvente og overskue processer. Buspædagogik for dem, som har brug for skærmning, at overskue på afstand, være i trygge rammer og kunne opleve uden rissiko. Fællesskab og at feste/ diskotek, deltagelse i det sociale fællesskab med støtte, at bibeholde venskaber på tværs, at tildele og indgå i overskuelige roller/små ansvarsopgaver, med- og selvbestemmelse ind i at få indvirkning på dagligdagens struktur og organiseringen omkring temaer (f.eks. spisning, ferieture, fester, pårørende og lign.)

Programforslag

Formiddag:

 • Bage (kage / boller / småkager / andet). Her er det tiltænkt vi bager "fredagskagen" til eftermiddagskaffen
 • Bustur (tur ud i det blå, hvor alle bliver i bussen)
 • Seniorgruppen

 Eftermiddag:

 • Fredagsbar/Beboermøde (alt efter årshjule

Der er endnu ikke lagt en fast plan for weekender, men der laves prøvehandling på at åbne aktivitetscenteret i weekender efter frokost. I weekender laves der ofte brunch.

Der er borgere, som har brug for den samme struktur i weekender og ferier som i hverdagen, og det tilgodeses i stor grad med helhedstilbuddet (i modsætning til tidligere med adskilt aktivitets- og samværstilbud), da deres aktiviteter kan indarbejdes i planlægningen af weekender og ferier.