Målgrupper

Der er tale om et aktivitets– og samværstilbud under Servicelovens §104.  Denne paragraf omhandler opretholdelse eller forbedring af den enkelte borges personlige færdigheder eller livsvilkår.
Vores borgere er fysiske og psykiske udviklingshæmmede med tillægshandicaps som autisme, psykiatrisk overbygning, epilepsi, spasticitet m.fl.