Om aktiviteter og samvær

Fønixgårdens aktivitets- og samværstilbud er en del af helhedstilbuddet.

Der er tale om et aktivitets– og samværstilbud under Servicelovens §104.  Denne paragraf omhandler opretholdelse eller forbedring af den enkelte borges personlige færdigheder eller livsvilkår.

Vores borgere er fysiske og psykiske udviklingshæmmede med tillægshandicaps som autisme, psykiatrisk overbygning, epilepsi, spasticitet m.fl.

Nogle af vores borgere sidder i kørestol, nogle har rollator, mens andre er mobile. Enkelte af vores borgere har ikke noget talesprog men udtrykker sig nonverbalt og ved hjælp af tegn-til-tale og piktogrammer.

Nogle af borgerne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje, påklædning, toiletbesøg, spisning og forflyninger.

Personalegruppen er sat sammen af medhjælpere, pædagoger og ergoterapeuter.