Det gode arbejdsmiljø

I Bo-, Aktivitets- og læringscenteret arbejdes der med udgangspunkt i KRAP og LA2U for at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Ledelsen går forrest ift. at sikre det gode arbejdsmiljø. Vi har en anerkendende tilgang til, at øge trivslen både blandt personale og borgere.

Vores kerneopgave er, at sikre beboerens trivsel ud fra en anerkendende, tværfaglig og struktureret hverdag ved at tilgodese individuelle behov.

Vi sikrer det gode arbejdsmiljø ved altid, at have vores kerneopgave i fokus, samt ved at have et fagligt kompetent personale. Vi tager vores arbejde seriøst både i relationen med borgere og vores kolleger.