Målgrupper

Fønixgården er et helhedstilbud, der henvender sig til voksne med varige og betydelige nedsat fysisk/ psykisk funktionsevne med behov for døgnstøtte til alle livets forhold.

Personer med nedsat fysisk/ psykisk funktionsevne har meget forskellige funktionsniveauer. De har - på alle livets områder - brug for at blive stimuleret, udfordret og støttet på en måde, der passer til den enkeltes funktionsniveau og personlighed, fx ift. – kommunikation, venskaber, uddannelse, arbejde, fritid, seksualitet m.m.

Vi tilstræber, at borgerne kan profitere af hinandens selskab og at de kan være en del af et fællesskab, men også, at der ro til at være sig selv gennem et tilbud der bygger på nærvær, struktur, udviklende og anerkendende relationer.

Tilbuddet er oprettet i henhold til Almenboliglovens §105, stk. 2.

Med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

Fønixgården har 24 døgnpladser