Personale

Personalet på Fønixgården

Personalet på Fønixgården består af forskellige faggrupper for bedst muligt at kunne favne beboernes behov. Der arbejdes ud fra et værdigrundlag med fokus på at skabe ”et godt sted at leve” ud fra en mangfoldig vifte af socialpædagogiske tilgange og metoder.

Personalegruppen er sammensat af socialpædagoger, ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere og kontorassistenter med fokus på både de faglige og personlige ressourcer og værdier.

Vi vægter især arbejdet i teams og med kontaktpædagogordning højt. Ligeledes er medbestemmelse en vigtig del af beboernes dagligdag.

Vil du arbejde indenfor det socialpædagogiske felt, hvor personlig udvikling, samarbejde og faglighed går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og beboertilfredshed  – hvor talent værdsættes og den ekstra mil belønnes? Så se ”job hos os” i bjælken til venstre.

Vi er en del af Handicap, social og psykiatri i Struer kommune.