Frivillige

At være noget for andre, at bidrage til andres liv og at have blik for det enkelte menneske. Det er omdrejningspunktet i det frivillige arbejde her hos os.

Overvejer du at blive frivillig?

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag arbejdes der på at skabe ”et godt sted at leve” ud fra en mangfoldig vifte af socialpædagogiske tilgange og metoder. Medbestemmelse er en vigtig del af beboernes dagligdag og derfor søger vi dig der kan guide og vejlede med et stort hjerte.

De frivillige hænder understøtter en række aktiviteter og opgaver som et vigtigt supplement til vores fagligt professionelle medarbejdere. Frivillige bidrager samtidig til, at beboerne får en god og meningsfuld hverdag.

Mange frivillige oplever:

  • at de udvikler sig og får nye kompetencer.
  • at de får mere energi og bliver gladere, når de gør en forskel for andre.
  • at de får nye venner og bekendte i det frivillige arbejde, eller at de får et større fagligt netværk.
  • at de får erfaring til brug ved deres CV.

Som frivillig stiller du din tid og dine kræfter til rådighed og varetager en række opgaver på et af vores tilbud. Vi har derfor brug for frivillige med forskellige faglige og personlige færdigheder.

Vi ønsker, at du som frivillig får ejerskab af opgaverne, og at det giver glæde og mening for dig at bidrage med din hjælp. Derfor tilstræber vi, at frivillige med udgangspunkt i egne kompetencer, interesser og formåen er med til at vælge/skabe de opgaver, som de skal varetage. Dette sker i tæt samråd med det pågældende arbejdssteds kontaktpersoner.

Som frivillig udgør du en meget vigtig del af medarbejdergruppen og bidrager i høj grad til at skabe det hjemlige miljø. Du kan ikke trylle, men du kan være med til at hjælpe beboerne til at leve deres liv med så meget livskvalitet og nærvær, det er muligt.

Kan du se dig selv i dette og er du en teamplayer, så er der mange muligheder for at yde en frivillig indsats. Uanset opgaven, er de frivillige i høj kurs både hos borgerne og personalet, der lover dig nogle opgaver der giver mening.

Som en del af Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune glæder vi os til samarbejdet.

 

Rart at vide

Tavshedspligt: Der indhentes tavshedserklæring og som frivillig har du tavshedspligt.

Straffeattest: Der indhentes altid straffeattest.

Forsikring: Som frivillig privatperson er du IKKE omfattet af arbejdsskadeforsikring fra kommunen, hvis du kommer til skade. Det er altid en god ide at have en personlig ulykkes- og ansvarsforsikring for ikke at komme i en situation, hvor du ikke er dækket af en forsikring. Er du som frivillig så uheldig at lave en skade på ting eller anden person, skal du straks kontakte dit eget forsikringsselskab og anmelde hændelsen.

Frivilligt arbejde hvis du er udenfor arbejdsmarkedet: Det sagtens lade sig gøre at lave frivilligt arbejde, når du står uden for arbejdsmarkedet. Der er forskellige regler for hvor og hvor meget, du må engagere dig frivilligt, alt efter hvilken ydelse, du modtager. Orienter altid din A-kasse eller sagsbehandler om dit frivillige engagement.

Som frivillig forventer vi at du forpligter dig og at vi ser dig et par gange om måneden - eller efter aftale.

Hvad kan jeg lave?

Det handler på alle planer om at bidrage til at skabe hjemlighed og glæde for beboerne.

Måske ønsker en beboer følgeskab til at komme lidt ud, indkøb eller cafebesøg. Der kan også være et ønske om en tur i haven, oplæsning, en film, lakerer af negle eller blot samvær. I forbindelse med middags- og aftensmåltiderne kan du hjælpe med at dække et smukt bord, fylde fadene op, være den gode vært/ værtinde og vaske op. Og du spiser naturligvis med :).

Hvordan bærer jeg mig ad?

Hvis du ønsker at vide mere om at være frivillig, er du velkommen til at kontakt til os på tlf: 96 84 84 10.

Hvis du ønske at blive frivillig, så kan du udfylde dette skema  og sende det til fxg@struer.dk med emnet ”Frivillig”.

Du vil efterfølgende blive kontaktet af vores frivilligkoordinator og aftale et tidspunkt for et møde (ca. en time). Det er vigtigt at du passer ind i organisationens værdigrundlag.