Målgrupper

Målgruppen er unge udviklingshæmmede i alderen 16 år til 27 år med væsentlig nedsat funktionsevne med behov for hjælp/ kompensation på ALLE funktionsområder kendetegnet ved:

 
  • Væsentlige kognitive begrænsninger.
  • Kompleks uforudsigelig og adfærdsmæssige vanskeligheder.
  • Svag evne til kommunikation (impressivt og ekspressivt).
  • Manglende forståelse af omverdenen og signaler fra andre personer.
  • Stimuli overfølsomhed.
  • Vedvarende og stort dagligt behov for støtte, pleje, omsorg i alle døgnets timer.
  • Behov for pædagogisk ledsagelse ved alle aktiviteter.

De unge kan have flere diagnoser, udviklingshæmning, hjerneskade, epilepsi, autisme, som betyder, at støtten skal tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den unges behov og forudsætninger på dagen. Støtten er typisk tilrettelagt således, at der afsættes forholdsvis mange individuelle ressourcer til den enkelte unge ud fra den enkeltes behov. Der kan typisk være et uforudsigeligt behov for skærmning fra omverdenen.

STU VITA har plads til op til fire borgere i målgruppen.